Tượng Đá Hộ Pháp

  • Loại: Tượng Phật

Giá: Liên hệ

Khi đến với bất cứ ngôi chùa nào, ta thường thấy Tượng 2 vị Hộ Pháp mang hình tượng võ tướng, thân mặc giáp trụ, bên phải là 1 vị rất hiền hòa, đó là hình tượng của ngài Vi Đà. Ngược lại bên trái là vị có khuôn mặt hung dữ, đó là ngài Tiêu Diện Đại Sĩ (Hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát).
Vi Đà Bồ tát được cho là có thể xua đuổi tà mà, bảo hộ phật pháp, gánh vác trách nhiệm bảo vệ linh tháp của Phật Tổ. Tiêu Diện Đại Sĩ là vị bồ tát được cho là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Ông Tiêu xuất hiện với gương mặt hung dữ, dễ sợ để xua đuổi ma quỷ, ma quỷ tránh né ông bằng cách chạy về phía có ánh sáng, nơi đó ma quỷ sẽ được cứu vớt ra khỏi ác đạo. Việc thờ 2 Tượng Hộ Pháp trong chùa nhằm thể hiện sự tồn tại song song của hai mặt đối nghịch thiện ác trong cuộc sống đời thường. Đây là 2 vị bồ tát được tạc tượng theo hình dáng võ sĩ, mình mặc áo giáp, đầu đội mũ, 1 vị tay cầm binh khí, vị còn lại tay cầm viên ngọc trong tư thế đứng hoặc ngồi. Bên trái thường là tượng ngài Vi Đà với khuôn mặt hiền lành, bên phải là ngài Tiêu Diện Đại Sĩ với khuôn mặt hung dữ.

Sản phẩm liên quan